Tag: rễ thục quỳ

Công dụng chữa bệnh phụ nữ của một loài cây mọc hoang sơ

Thường xuất hiện ở bên hàng rào, ở bên các lối đi hay thậm chí là có thể sinh trưởng ở cả những vùng đất khô cằn ở những triền đồi, triền núi… Hoa thục quỳ thường được