Cỏ lưỡi rắn

Cách phân biệt cỏ lưỡi rắn với các cỏ khác

Bạch hoa xà có rất nhiều giống; ở Trung Quốc nó có tên là Xà thiệt thảo, Dương thu thảo; ở Việt Nam gọi là Bòi ngòi bò. Chính vì có rất nhiều giống nên tùy loại khác

Dược tínnh chữa ung thư từ “cỏ lưỡi rắn”

Trong Đông y, cỏ lưỡi rắn trắng có tên là bạch hoa xà thiệt thảo, còn có tên là bồi ngòi bò, xà thiệt thảo, xà châm thảo, long thiệt thảo. Tên khoa học là Hedyotis diffusa Willd,