Bạch thược

Cách bào chế bạch thược

Phần dùng làm thuốc: Rễ khô hay sấy khô (Radix Paeoniae Alba). Mô tả dược liệu: Bạch thược rễ khô hình viên chùy dài 15-20cm, thô 1,2-2cm, mặt ngoài có nứt dọc rõ ràng, màu nâu hoặc xám

Vị thuốc Bạch thược dược còn gọi (Thảo Kinh Tập Chú)

Vị thuốc Bạch thược dược  còn gọi (Thảo Kinh Tập Chú), Dư dung, Kỳ tích, Giải thương (Ngô Phổ Bản Thảo), Kim thược dược (Bản Thảo Đồ Kinh), Mộc bản thảo, Tương ly (Bản Thảo Cương Mục), Lê